Chuyên mục: Firewall Fortigate

Hướng dẫn cấu hình Firewall Fortigate 80F khi mới lắp đặt

Trong bài viết này Ân sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình Firewall Fortigate 80F[...]

Thiết lập SSL-VPN Client-to-Site trên FortiGate 80F

Trong bài viết này Ân sẽ hướng dẫn bạn thiết lập SSL-VPN Client-to-site trên tường[...]

Hướng dẫn cách NAT camera trên Firewall Fortigate 80F

Để xem được camera của công ty 24/24 khi bạn không có mặt ở công[...]

Hướng dẫn cách tắt truy cập admin Firewall Fortigate 80F từ IP WAN

Theo cấu hình mặc định thì firewall fortigate có thể truy cập vào trang quản[...]