Chuyên mục FACEBOOK MARKETING

Facebook marketing là chuyên mục chia sẽ những bài viết hướng dẫn và mẹo liên quan đến nền tảng facebook từ cơ bản đến nâng cao.

Dựa trên những kinh nghiệm thực tế và với những kiến thức mới luôn học hỏi. Ân sẽ tóm tắt, đúc kết lại trong chuyên mục này.

Facebook marketing là một mảng rất lớn trong đó bao gồm tất cả các công việc nhỏ như cách nuôi fanpage, cách chạy quảng cáo facebook, các thủ thuật facebook,v.v…

Để tiếp thu và lĩnh hội được hết những kiến thức này bạn cũng phải tốn kém thời gian đến vài năm mới có thể cứng cáp trong lĩnh vực này được.