banner quảng cáo side bar

Nếu bạn đang có sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nội dung trên blog VuDucAn.Com bạn muốn đặt banner quảng cáo tại vị trí Side Bar thì hãy liên hệ với Ân qua mail [email protected] hoặc điền vào form liên hệ.

Thời gian đặt tối thiểu là 1 tháng và tối đa là 12 tháng. Nếu bạn không biết thiết kế banner quảng cáo, Ân có thể hỗ trợ bạn.

Vị trí của banner được hiển thị ở góc bên phải của mỗi bài viết.