Bản quyền

  • Những bài viết trên blog của mình đều được viết lại theo những kiến thức mà hình học được và những kinh nghiệm trước đó. Các nội dung trên blog đã được đăng ký bản quyền bảo vệ bởi DMCA. DMCA.com Protection Status
  • Nếu bạn có ý định lấy nội dung bài viết của mình để đăng lên những website khác của bạn thì hãy đọc những quy định dưới đây.

Quy định về việc chia sẻ bài viết

  • Bạn được phép chia sẻ bài viết với mục đích phi thương mại. Nhưng nhớ ghi nguồn VuDucAn.com.
  • Nếu đã ghi nguồn VuDucAn.com thì bạn không được phép tự ý chỉnh sửa nội dung làm sai lệch thông tin làm đọc giả hiểu nhầm.
  • Bạn có thể tham khảo bài viết của mình để tự viết lại theo ngôn từ, văn phong, lối viết, kết hợp với những kiến thức và kinh nghiệm của bạn.

Bản quyền logo, hình ảnh cá nhân, ấn phẩm, ebook

  • Tất cả những hình ảnh cá nhân của mình, logo website, ebook đều được sở hữu độc quyền tại VuDucAn.com.
  • Do không có sự bảo hộ của pháp luật nên mình mong đôi bên thiện chí và tôn trọng nhau.
  • Các hình ảnh đại diện của các bài viết Ân thường sử dụng nguồn ảnh tại trang Pixabay.com và trang Freepik.com.

Chính sách thông tin liên hệ

  • Các thông tin như tên, email của bạn khi liên hệ đến VuDucAn.com đều được mình sử dụng để liên hệ, kết nối với bạn. Mình không sử dụng nó với mục đích chia sẻ thông tin của bạn đến những đơn vị khác.